Firma ARCHIVENA powstała z myślą o świadczeniu wysokiej jakości usług specjalistycznych skierowanych do wszystkich podmiotów życia publicznego i gospodarczego, instytucji państwowych i samorządowych, przedsiębiorstw, a także osób prywatnych.

Prace archiwistyczne, historyczne i genealogiczne prowadzi wykwalifikowana kadra z odpowiednim wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem w swojej branży.

ARCHIVENA specjalizuje się zwłaszcza w archiwizacji materiałów archiwalnych (dokumentacja o wieczystym okresie przechowywania, tzw. kat. A), także tych, które należy przekazać do właściwego archiwum państwowego. Oferta skierowana jest do wszystkich jednostek będących pod nadzorem archiwalnym, przede wszystkim: sądów, urzędów, szkół i innych instytucji wytwarzających materiały archiwalne. Materiały archiwalne porządkujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami archiwistów państwowych, dołączamy również dodatkowe opracowania (notatki historyczne, indeksy).

ARCHIVENA proponuje Państwu także usługę opracowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych skierowaną do wszystkich instytucji zobligowanych do ich posiadania z mocy prawa oraz tych, dla których regulacja obiegu dokumentów i organizacja archiwum w firmie stanowi ważny element zarządzania przedsiębiorstwem.

Od lat z pasją zajmujemy się genealogią. Naszym Klientom pomogliśmy prześledzić dzieje własnego rodu, rozwikłać wiele zagadek genealogicznych, a także uzyskać dostęp do dokumentów potwierdzających prawa majątkowe. W swoich badaniach opieramy się na kwerendach archiwalnych i prasowych oraz dostępnej literaturze.

Szkolenia ARCHIVENY to nie tylko sucha teoria - to przede wszystkim warsztaty praktyczne, umożliwiające uczestnikom w krótkim czasie opanować tajniki wiedzy kancelaryjnej i archiwistycznej koniecznej do właściwego funkcjonowania każdej instytucji.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.