Parafia Gowarczów - indeks małżeństw 1763-1786

Źródło: Akta małżeństw 1763-1813  

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-19636-15508-18?cc=1407440&wc=M93F-BN3:n1982394186

Legenda:

W kolumnach miejscowość 1 i miejscowość 2 wymieniono miejscowości, które zostały zapisane przy danym wpisie.

Nazwiska podawane są w wersji oryginalnego zapisu.

Imiona zostały przetłumaczone na język polski.

W rubryce stan znajdują się skróty odnoszące się do pochodzenia małżonków: L - laboriosus,laboriosa; H - honestus, honesta; F - famatus, famata; G - generosus, generosa; N - nobilus, nobila.

W rubrykach uwagi wpisano dodatkowe informacje, wynikające z odczytu ksiąg, jak zawód czy parafia, z której pochodziła dana osoba.

Zapraszamy !