Przepisy kancelaryjne i archiwalne

W ramach usługi opracowujemy:

- instrukcję kancelaryjną

- jednolity rzeczowy wykaz akt

- instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt

Wspomniane przepisy określają system kancelaryjny, obieg i klasyfikację akt, ich kwalifikację do odpowiednich kategorii archiwalnych oraz zadania archiwum zakładowego/składnicy akt. Wdrożenie ich, po zatwierdzeniu przez właściwe archiwum państwowe, w instytucjach o charakterze publicznym jest obligatoryjne, w firmach prywatnych pozwala na efektywne zarządzanie dokumentacja i informacją.

Przepisy kancelaryjne i archiwalne opracowujemy zawsze na podstawie dokumentów oragnizacyjnych firmy oraz wywiadów z pracownikami Klienta, pozwalającymi poznać specyfikę działalności danej instytucji.

W ramach usługi oferujemy Państwu bezpłatne szkolenie w postaci warsztatów praktycznych.

Doradztwo i szkolenia

Nasza firma oferuje Państwu możliwość nabycia wiedzy lub podniesienia kwalifikacji na różnego rodzaju szkoleniach związanych z tematyką kancelaryjną i archiwalną. Szkolenia są "szyte na miarę" w zależności od potrzeb Klienta. Szkolenia przeprowadzane są metodą interaktywną z użyciem prezentacji multimedialnych, uczestnicy mają możliwość uzyskania wskazówek  dotyczących bieżących problemów w zarządzaniu dokumentacją w trakcie warsztatów i po ich zakończeniu.

Oferujemy także pomoc w zakresie tworzenia archiwum/składnicy akt, badanie i weryfikację istniejących systemów obiegu dokumentów oraz doradztwo związane z usprawnieniem procesów zarządzania dokumentacją w firmie.