Jak ważne w poszukiwaniach genealogicznych są wszelkiego rodzaju spisy, wie każdy, kto podjął chociaż jedną próbę odnalezienia śladów po przodkach. Poniżej link do listy zawierającej 681 nazwisk osób, które zaginęły bez wieści, zmarły lub zostały zabite, ale nie sporządzono żadnych dokumentów dotyczących ich śmierci. Znakomita większość tych ludzi zakończyła życie podczas II wojny światowej, na liście jest wiele nazwisk polskich Żydów, osób zaginionych w powstaniu warszawskim i więzionych w sowieckich obozach. W sprawach dotyczących osób z listy toczyły się postępowania o stwierdzenie zgonu lub uznanie zmarłego przed sądami w Warszawie w 1946 roku.

Lista nazwisk